Fundacja - Dookoła Świata za Pomocną Dłoń

School Afloat by Capitan Baranowski - second edition

Dookoła Świata za Pomocną Dłoń

2nd edition - v8

Weatheronline.com

wersja 7

 

12.11.2011

Informacja od kapitana! Idą do Portsmouth na Dominice.

Może być problem z zasięgiem AIS.

13.11.2011 18:11

Na redzie portu

STS Fryderyk Chopin - sailing to Dominica