School Afloat main page

CV Dar Młodzieży - Rejs Polska 100

włączamy
śledzenie

jedynie w oparciu o
informacje z Internetu
porównaj
Rejs 100 lecia
Marine Trafic
MarineTraffic
Fregata - Dar Młodzieży MarineTraffic 17-05-2018
Pożegnanie fregaty w Gdyni i oczekiwane pojawienie się w Szczecinie na Dni Morza
Tallinn MarineTraffic 25-05-2018
Przy keji w Tallinnie.
Przy okazji interesujemy się 100 leciem Estonii
end